Phần mềm quản lý lao động việc làm 2020

Phần mềm quản lý lao động việc làm 2020

Tổng Quan Phần Mềm

 

    lao dong viec lam Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hồ sơ  đối tượng lao đọng việc làm của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp Sở, cấp huyện, cấp xã/thị trấn;

    lao dong viec lam Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý Nhà nước đối với quản lý hồ sơ đối tượng lao động việc làm kết hợp với việc khảo sát thực tế về công tác quản lý hồ sơ đối tượng lao động việc làm tại các cấp tỉnh, thành phố và các quận, huyện, phường xã trực thuộc;

    lao dong viec lam  Tăng cường được khả năng giám sát, theo dõi của Lãnh đạo cũng như phân định, xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng phòng ban, cán bộ trong việc quản lý hồ sơ đối tượng lao động việc làm theo các quy định của pháp luật;

    lao dong viec lam Phần mềm giúp cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận với cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp thông qua các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên phần mềm hiện đại tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn liên quan tiến tới thực hiện làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng, nhằm từng bước hướng tới Chính phủ điện tử theo đúng định hướng cải cách hành chính mà Chính phủ đã đề ra.

    lao dong viec lam Đồng bộ và quy chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ đối tượng người có công, phục vụ cho mục tiêu tổng hợp được một cách hiệu quả trên quy mô toàn tỉnh, phục vụ công tác của lãnh đạo ở tầm vĩ mô.

phan mem lao dong viec lam

Giải pháp Xây dựng

 

Quản lý hành chính:  Bao gồm các chức năng thêm thôn tổ, danh sách thôn tổ, hộ dân trong xã, hộ dân trong thôn. Cán bộ quản lý sẽ thiết lập thông tin về số lượng hộ dân, số khẩu trong thôn, trong xã.

Quản lý lao động: Bao gồm các chức năng import xml, danh sách lao động, vào phiếu lao động. Cán bộ quản lý sẽ nhập dữ liệu để lưu trữ trên phần mềm số liệu lao động theo từng thôn và từng xã.

Quản lý báo cáo lao động: Bao gồm báo cáo thông tin thị trường lao động, báo cáo chi tiết. Cán bộ quản lý sẽ trích xuất báo cáo từ dữ liệu được nhập từ Module quản lý lao đông, Báo cáo phục vụ cho quá trình rà soát lao động trên địa bàn.

Quản lý từ điển hệ thống: Bao gồm quan hệ với chủ hộ, giới tính, trình độ văn hóa, loại hình đào tạo, lĩnh vực đào tạo, công việc thành viên, loại công việc thành viên, loại hình công việc, loại hình công ty, kiểu tham gia HĐKT, lý do không tham gia HĐKT, thay đổi loại hình công việc, thay đổi hoạt động kinh tế, thay đổi chuyển đi chuyển đến, sinh tử thành viên.

 

LIÊN HỆ: Mr.Vũ  - 0904.931.933 - Email: unghoaict@gmail.com 

 

 

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

  • TẠP CHÍ BỆNH VIỆN

  • BẢO HIỂM BẢO MINH

  • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

  • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

  • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

  • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

  • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • HR SEARCH VIỆT NAM