Phần mềm quản lý hộ nghèo

Phần mềm quản lý hộ nghèo

Phần mềm quản lý hộ nghèo.

Phần mềm quản lý Hộ nghèo được xây dựng phục vụ cho công tác quản lý toàn bộ dữ liệu của đơn vị với và đáp ứng được yêu cầu quản lý các như:
- Danh sách phường xã;
- Danh sách Thôn/ tổ ;
- Danh sách Huyện;
- Danh sách hộ dân trong xã;
- Danh sách hộ nghèo;
- Danh sách Khẩu nghèo;
- Danh sách hộ thoát nghèo.
Các chức năng của phần mềm được xây dựng gắn liền với nghiệp vụ xử lý công việc chuyên môn của cán bộ chuyên viên với các chức năng gồm:
- Cập nhật thông tin hộ nghèo, khẩu nghèo, điều chỉnh các thông tin này trong khoảng thời gian mà người quản trị cao cấp hơn quy định
- Thực hiện quản lý các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên liên quan đến công tác chuyên môn của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;
- Tìm kiếm hộ nghèo, khẩu nghèo, trong địa bàn mình quản lý;
- In ấn các giấy tờ theo quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ kết xuất các loại báo cáo phục vụ quản lý điều hành, báo cáo thống kê phục vụ cho công tác chuyên ngành, điều tra dữ liệu về quản lý hộ nghèo.
Người sử dụng được cung cấp tài khoản (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu) để truy cập vào thực hiện các chức năng của phần mềm theo vai trò của từng cán bộ;
Các thao tác của người sử dụng trên PM được ghi nhật ký để đảm bảo nguyên tắc có thể xác định được cán bộ nào đã truy cập vào phần mềm và thao tác trên các dữ liệu gì;
Việc kiểm soát quá trình chỉnh sửa dữ liệu thực hiện theo quyền, việc xác định quyền truy cập và khai thác dữ liệu được thực hiện một cách công khai theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan (có thể thực hiện theo các phương pháp một khóa hoặc hai khóa).

 

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

  • TẠP CHÍ BỆNH VIỆN

  • BẢO HIỂM BẢO MINH

  • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

  • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

  • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

  • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

  • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • HR SEARCH VIỆT NAM