Bảng giá Hosting Linux

Bảng giá Hosting Linux

UNGHOA 01
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
36.000₫ /tháng

Disk space: 300MB

Bandwidth: 5GB

Addon Domains: 0

Sub Domains: 03

Parked Domains: 03

FTP Accounts: 02

Email Accouts: 10 địa chỉ

MySQL Accounts: 02

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 02
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
90.000₫ /tháng

Disk space: 1 GB

Bandwidth: 20 GB

Addon Domains: 20

Sub Domains: 20

Parked Domains: 20

FTP Accounts: 07

Email Accouts: 40 địa chỉ

MySQL Accounts: 07

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 03
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
125.000₫ /tháng

Disk space: 1,5 GB

Bandwidth: 50 GB

Addon Domains: 30

Sub Domains: 30

Parked Domains: 30

FTP Accounts: 10

Email Accouts: 50 địa chỉ

MySQL Accounts: 10

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 04
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
145.000₫ /tháng

Disk space: 2 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 40

Sub Domains: 40

Parked Domains: 40

FTP Accounts: 20

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 15

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 05
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
179.000₫ /tháng

Disk space: 3 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 50

Sub Domains: 50

Parked Domains: 50

FTP Accounts: 30

Email Accouts: 150 địa chỉ

MySQL Accounts: 20

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 06
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
399.000₫ /tháng

Disk space: 10 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: Không giới hạn

Sub Domains: Không giới hạn

Parked Domains: Không giới hạn

FTP Accounts: Không giới hạn

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 30

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 01
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
36.000₫ /tháng

Disk space: 300MB

Bandwidth: 5GB

Addon Domains: 0

Sub Domains: 03

Parked Domains: 03

FTP Accounts: 02

Email Accouts: 10 địa chỉ

MySQL Accounts: 02

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 02
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
90.000₫ /tháng

Disk space: 1 GB

Bandwidth: 20 GB

Addon Domains: 20

Sub Domains: 20

Parked Domains: 20

FTP Accounts: 07

Email Accouts: 40 địa chỉ

MySQL Accounts: 07

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 03
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
125.000₫ /tháng

Disk space: 1,5 GB

Bandwidth: 50 GB

Addon Domains: 30

Sub Domains: 30

Parked Domains: 30

FTP Accounts: 10

Email Accouts: 50 địa chỉ

MySQL Accounts: 10

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 04
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
145.000₫ /tháng

Disk space: 2 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 40

Sub Domains: 40

Parked Domains: 40

FTP Accounts: 20

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 15

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 05
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
179.000₫ /tháng

Disk space: 3 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 50

Sub Domains: 50

Parked Domains: 50

FTP Accounts: 30

Email Accouts: 150 địa chỉ

MySQL Accounts: 20

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 06
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
399.000₫ /tháng

Disk space: 10 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: Không giới hạn

Sub Domains: Không giới hạn

Parked Domains: Không giới hạn

FTP Accounts: Không giới hạn

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 30

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 01
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
36.000₫ /tháng

Disk space: 300MB

Bandwidth: 5GB

Addon Domains: 0

Sub Domains: 03

Parked Domains: 03

FTP Accounts: 02

Email Accouts: 10 địa chỉ

MySQL Accounts: 02

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 02
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
90.000₫ /tháng

Disk space: 1 GB

Bandwidth: 20 GB

Addon Domains: 20

Sub Domains: 20

Parked Domains: 20

FTP Accounts: 07

Email Accouts: 40 địa chỉ

MySQL Accounts: 07

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 03
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
125.000₫ /tháng

Disk space: 1,5 GB

Bandwidth: 50 GB

Addon Domains: 30

Sub Domains: 30

Parked Domains: 30

FTP Accounts: 10

Email Accouts: 50 địa chỉ

MySQL Accounts: 10

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 04
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
145.000₫ /tháng

Disk space: 2 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 40

Sub Domains: 40

Parked Domains: 40

FTP Accounts: 20

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 15

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 05
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
179.000₫ /tháng

Disk space: 3 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 50

Sub Domains: 50

Parked Domains: 50

FTP Accounts: 30

Email Accouts: 150 địa chỉ

MySQL Accounts: 20

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 06
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
399.000₫ /tháng

Disk space: 10 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: Không giới hạn

Sub Domains: Không giới hạn

Parked Domains: Không giới hạn

FTP Accounts: Không giới hạn

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 30

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 01
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
36.000₫ /tháng

Disk space: 300MB

Bandwidth: 5GB

Addon Domains: 0

Sub Domains: 03

Parked Domains: 03

FTP Accounts: 02

Email Accouts: 10 địa chỉ

MySQL Accounts: 02

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 02
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
90.000₫ /tháng

Disk space: 1 GB

Bandwidth: 20 GB

Addon Domains: 20

Sub Domains: 20

Parked Domains: 20

FTP Accounts: 07

Email Accouts: 40 địa chỉ

MySQL Accounts: 07

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 03
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
125.000₫ /tháng

Disk space: 1,5 GB

Bandwidth: 50 GB

Addon Domains: 30

Sub Domains: 30

Parked Domains: 30

FTP Accounts: 10

Email Accouts: 50 địa chỉ

MySQL Accounts: 10

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 04
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
145.000₫ /tháng

Disk space: 2 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 40

Sub Domains: 40

Parked Domains: 40

FTP Accounts: 20

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 15

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 05
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
179.000₫ /tháng

Disk space: 3 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: 50

Sub Domains: 50

Parked Domains: 50

FTP Accounts: 30

Email Accouts: 150 địa chỉ

MySQL Accounts: 20

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

UNGHOA 06
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
399.000₫ /tháng

Disk space: 10 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Addon Domains: Không giới hạn

Sub Domains: Không giới hạn

Parked Domains: Không giới hạn

FTP Accounts: Không giới hạn

Email Accouts: 100 địa chỉ

MySQL Accounts: 30

Free SSL: Unlimited

CPU limit: 01 Core

RAM limit: 512MB

Thông số mua bổ sung Đơn vị tính Đơn giá
Băng thông 5.0GB 75.000đ/tháng
Băng thông 10GB 150.000đ/tháng
Băng thông 20.0GB 300.000đ/tháng
Thông số kỹ thuật
Caches Support Memcached, Redis, LSCache
Free SSL Unlimited
R1soft backup Hàng ngày
Hệ điều hành Cloud Linux 5/6
Quản trị hosting DirectAdmin
Ngôn ngữ PHP 5.2 đến PHP 7.2
Cơ sở dữ liệu MariaDB 10.1
Cài đặt code tự động Hỗ trợ cài đặt tự động với hơn 300 code PHP phổ biến trên thế giới như wordpress, joomla, magento… thông qua công cụ softaculous Auto Installer và hoàn toàn tương thích với các bộ mã nguồn này.
Hệ thống Email Email Manager/POP3, SMTP Account/ Web Add
Tính năng truy cập FTP Acount/ Webbase Control Panel/ WebBasse File Manage
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Addon Domain/ Bandwith Status/ Disk Usage Viewer/ Error Log/
Thông số kỹ thuật chung
Cpanel Hệ thống lọc thư rác POP3/IMAP/SMTP PhpMyAdmin
Sao lưu, phục hồi Chống virut Chuyển tiếp email PHP 5.3
Quản lý tập tin Webmail Trả lời thư tự động MySQL5

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

  • TẠP CHÍ BỆNH VIỆN

  • BẢO HIỂM BẢO MINH

  • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

  • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

  • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

  • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

  • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • HR SEARCH VIỆT NAM