Phần mềm quản lý Cán bộ công chức 2020 - Hiệu quả và chuyên nghiệp

Phần mềm quản lý Cán bộ công chức 2020

 

Tổng Quan Phần Mềm

 • Là mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước;

 • Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức kết hợp với việc khảo sát thực tế về  công tác quản lý cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh, thành phố và các quận, huyện, phường xã trực thuộc;

 • Là công cụ để lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo thực hiện quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin về hồ sơ, quá trình công tác của cán bộ công chức, qua đó nắm được toàn bộ tiểu sử và hoạt động của cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan;

 •  Phần mềm hỗ trợ các tính năng, tiện ích hiện đại cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo đánh giá tổng kết được hệ thống cán bộ công chức của cơ quan mình theo từng giai đoạn, và hỗ trợ đưa ra các quyết định trong việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức của cơ quan

 

phan mem quan ly can bo cong chuc

 

Giải pháp Xây dựng

 

1. Quản lý Lý lịch cán bộ công chức

 

Phần mềm quản lý các thông tin tổng quát về cán bộ công chức theo hồ sơ  cho phép cập nhật hiệu chỉnh, bổ sung hồ sơ đối với cán bộ công chức gồm các chức năng cơ bản như:

 • Xem danh sách cán bộ công chức theo phòng ban
 • Cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ công chức
 • Các thông tin chung của hồ sơ cán bộ công chức gồm: Thông tin tổng quát, thông tin chi tiết (Tên, tuổi, địa chỉ, tôn giáo, học hàm, học vị, ngạch công chức…..)

 

2. Quản lý các mối quan hệ nhân thân

 

Hỗ trợ việc quản lý, theo dõi thông tin về nhân thân của cán bộ công chức với các thông tin gồm:

 • Vợ hoặc Chồng – Các con
 • Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột )
 • Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột của bên vợ (hoặc bên chồng)
 • Đối với mỗi  mối quan hệ  được quản lý đến các thông tin gồm : (Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử; hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước, nơi cư trú)

 

3. Quản lý các quá trình đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ

 

Hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý các quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác gồm các đối tượng thông tin như:

 • Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
 • Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
 • Từ tháng, năm …. Đến tháng, năm
 • Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
 • Văn bằng, chứng chỉ đạt được...

 

4. Quản lý  bồi dưỡng chính trị

 

Hệ thống thực hiện quản lý công tác bồi dưỡng chính trị của từng cán bộ công chức trong các giai đoạn tham gia các hoạt động chính trị

 • Các khóa đào tạo bồi dưỡng chính trị
 • Từ tháng, năm …. Đến tháng, năm
 • Đơn vị tổ chức
 • Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
 • Chứng chỉ đạt được

 

5. Quản lý quá trình tham gia các Tổ chức, Đoàn thể

 

Thực hiện quản lý và theo dõi tình hình tham gia hoạt động tại các tổ chức, đoàn thể trong toàn bộ thời gian tham gia công tác, gồm các thông tin được quản lý như:

 • Ngày vào đoàn
 • Đơn vị kết nạp
 • Người giới thiệu
 • Vị trí công tác trong các đoàn thể…

 

6. Quản lý quá trình tham gia nghiên cứu khoa học

 

Thực hiện quản lý và theo dõi công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng của từng cán bộ công chức, trong Modul này thực hiện quản lý các thông tin cơ bản như:

 • Mã công trình nghiên cứu khoa học
 • Tên công trình nghiên cứu
 • Tóm tắt nội dung đề tài
 • Thời gian tham gia nghiên cứu
 • Quá trình ứng dụng thực tế đã được triển khai
 • Các thành tựu đã đạt được trong quá trình nghiên cứu khoa học.

 

7. Quản lý quá trình tham gia Ứng cử và Bầu cử

 

Thực hiện quản lý và theo dõi thông tin tham gia ứng cử, bầu cử của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác:

 • Kỳ bầu cử
 • Khóa bầu cử
 • Vị trí ứng cử, được bầu cử

 

8. Quản lý quá trình tham gia lực lượng vũ trang

 

Quản lý và theo dõi thông tin tham gia các lực lượng vũ trang (Quân đội, công an..), các thông tin được quản lý gồm:

 • Ngày tham gia lực lượng vũ trang
 • Vị trí công tác
 • Nơi công tác
 • Ngày kết thúc nghĩa vụ

 

9. Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật, danh hiệu

 

Phần mềm hỗ trợ việc đánh giá và theo dõi thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ công chức, các thông tin được theo dõi gồm:

 • Hình thức khen thưởng, kỷ luật
 • Ngày ra quyết định
 • Tóm tắt nội dung quyết định
 • Cấp quyết định
 • Ghí chú

 

10. Quản lý các quá trình công tác

 

Cho phép ghi chú tất cả quá trình công tác của cán bộ công chức với đầy đủ các vị trí công tác đã thực hiện gồm:

 • Thời gian
 • Chức vụ
 • Nơi công tác
 • Hình thức (Hợp đồng, Biên chế…)
 • Nghiệp vụ, công việc chính được giao phụ trách…

 

11. Quản lý Thông tin nghỉ hưu, thôi việc

 

Cho phép theo dõi các thông tin liên quan trong việc nghỉ hưu, thôi việc của cán bộ công chức với các thông tin cơ bản như:

 • Ngày nghỉ hưu, thôi việc
 • Theo quyết định số
 • Lý do
 • Số sổ hưu
 • Thông tin khác…

 

12. Kết xuất Báo cáo

Bao gồm các báo cáo theo mẫu định sẵn phục vụ công tác báo cáo định kỳ.

 • Bảng quyết toán lương và các khoản phải thu, phải trả cho cán bộ công nhân viên 
 • Báo cáo thống kê tổ chức bộ máy  
 • Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý 
 • Danh sách cán bộ, nhân viên sắp đến thời hạn nâng lương 
 • Danh sách cán bộ, nhân viên sắp hết hạn hợp đồng 
 • Danh sách công chức không thuộc diện cán bộ khoa học trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu 
 • Danh sách công chức thuộc diện cán bộ khoa học trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu 
 • Danh sách cán bộ đang công tác 
 • Quá trình đào tạo 
 • Thống kê đội ngũ cán bộ công nhân viên Danh sách cán bộ mãn nhiệm
 • Danh sách cán bộ nữ/ nam
 • Báo cáo thay đổi ngạch chức năng….

 

13. Quản trị hệ thống

 • Quản trị người sử dụng, nhóm người sử dụng
 • Quản trị Modul, chức năng
 • Quản trị loại danh mục
 • Quản trị danh mục
 • Nhật ký thao tác hệ thống
 • Sao lưu phục hồi dữ liệu

LIÊN HỆ: Mr.Vũ  - 0904.931.933 - Email: unghoaict@gmail.com 

        

 

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

 • TẠP CHÍ BỆNH VIỆN

 • BẢO HIỂM BẢO MINH

 • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

 • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

 • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

 • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

 • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

 • HR SEARCH VIỆT NAM