Thiết bị điện nhẹ

Hãng sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: iMediCare - singapore Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: QIAGEN Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Invitrogen Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Integrated DNA Technologies Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm