Thiết bị điện công nghiệp

Hãng sản xuất: iMediCare - singapore Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: QIAGEN Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Integrated DNA Technologies Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Sigma Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Fluxion Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm

Hãng sản xuất: Genapsys Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 1 năm