CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Trải qua hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần LICOGI 12 tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình trong những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xử lý nền móng là thế mạnh hàng đầu của Licogi 12. Chúng tôi hiểu rằng xử lý nền móng có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng, độ an toàn và tiến độ đối với các công trình xây dựng. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm và đầu tư sâu vào kỹ thuật và tính chuyên nghiệp trong quản lý tổ chức công trường. Với sự chủ động về lực lượng lớn các thiết bị chuyên ngành và kinh nghiệm truyền thống, chúng tôi có thể tham gia xây dựng móng, tầng hầm cho các công trình có qui mô lớn với có các cọc đạt độ sâu tới hơn 60 m và đường kính đến 2m với những điều kiện tiến độ, chất lượng khắt khe nhất.

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng dân dụng công nghiệp Sử lý nền móng Sản xuất bê tông thương phẩm Cơ điện Hạ tầng

Dự án đang triển khai

Tin tức - Sự kiện

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG